Olika typer av texter

Genom att läsa utvecklas således hjärnan. Självklart handlar det inte endast om att läsa skönlitteratur och utveckla fantasin utan att kunna läsa är också viktigt för att kunna läsa en mängd olika typer av texter. Inte minst är det viktigt när man ska in och spela på Casinoroom efter en lång dag på jobbet. Kan man inte läsa när man spelar är det inte bara svårt att förstå regler, utan också att förstå själva syftet med spelet. Nästa gång man spelar på storvinsten är det viktigt att kunna uppskatta språkets livsviktiga egenskaper.

Att läsa nyheter

download (1)När man läser nyheter är det framför allt viktigt att kunna ta till sig de mest centrala delarna av en text, men också att kunna ha ett kritiskt öga för texten. Om man inte har det är det möjligt att misstolka eller rentav bara köpa allt som står i artikeln. Det är framförallt farligt i ett samhälle som är fullt av desinformation där många olika aktörer vill uppnå politiska och ekonomiska mål genom att desinformera andra människor. Därför är det framförallt viktigt att förstå allt som skrivs i en text och kunna ta in det, värdera och koppla till verkligheten. Nyheter kan komma från flera olika källor, allt oftare kommer de till människor genom sociala medier.

Att läsa skönlitteratur

När man läser skönlitteratur är det också viktigt att kunna förstå vad man läser, inte bara för att förstå handlingen, utan också för att förstå olika typer av relationer. Samma kritiska öga behöver nödvändigtvis inte appliceras på skönlitteratur då handlingen ofta är uppgjord, vilket i litterära termer kallas för fiction. Det finns också skönlitteratur som inte är fiction, det vill säga att de är byggda på verkliga händelser. Då kan det återigen vara bra att ta fram det kritiska ögat för att förstå texten ännu bättre.