De första böckerna

Boken, precis som andra historiskt viktiga artefakter har en lång historia bakom sig. I denna artikel kommer en historisk genomgång göras för att öka förståelsen i hur texten först uppkom och därefter också boken vilken var ett resultat av att text utvecklades.

Skrift i antika civilisationer

PapyrusNär man förr i tiden skrev i antika civilisationer gjorde man det på flera olika sätt. Ofta innebar det att man skrev på eller med geologiskt eller organiskt material så som sten eller trä. Arkeologer hittade den första texten från dåtidens Egypten där man skrev på en planta som kallades papyrus vilken förr var mycket vanlig i regionen kring sydöstra Medelhavet och ökenregionerna. Skrifterna från denna tid ter sig dock helt utan systematik då stavning och skrivsätt var helt oregelbundna. Genom att mänskligheten utvecklades kom också nya sätt att skriva, framförallt genom att folk började skriva på vaxtavlor vilka sedan kunde återanvändas.

Den första moderna boken

Vad man idag skulle kunna jämföra med den första boken i historien är vad som kallades för en kodex i det romerska riket under de första århundradena. Kodexen hade liknande egenskaper som en bok har i dagsläget, det vill säga en rygg och sidor som man kunde bläddra genom. Trots det blev kodexen inte speciellt populär förrän längre in i århundradena vilket var då man upptäckte dess fördelar. Man kom på att det var mest effektivt att använda båda sidorna av ett blad för att skriva på, men också att en kodex var lätt att bära runt och kunde navigeras i genom att skapa ett register. Dock var boken endast något för människor med stor rikedom då de var dyra att producera då alla var handgjorda. De flesta människor under denna tid var också analfabeter och kunde inte läsa, vilket gjorde att kundkretsen för böcker var väldigt liten.