Om oss

Denna hemsidan kommer erbjuda information om böcker och varför det är viktigt att läsa men också olika typer av böcker och dess generella särdrag. Många glömmer idag att läsning är viktigt och vänder sig ofta till andra källor för att underhållas. Exempelvis har tv- och dataspelsbranschen explosionsartat ökat i omfattning sedan datorn kom i bruk. Genom att föra en diskussion om läsning och förklara vilka olika syften läsning har i dagens samhälle är det viktigt att inte glömma bokens viktiga position genom historien.

Att kunna läsa är i samhället en grundläggande byggsten för alla samhällsfunktioner. Alla måste kunna läsa skyltar, menyer och tidningar exempelvis. Således fungerar läsningen först och främst som en informationsinhämtande funktion bland befolkningen. Detta då man kan läsa nyheter från nyhetskällor runt om i världen. Det är också viktigt att hålla igång många av de skönlitterära verk som ofta glöms bort på grund av tv-serier som The Kardashians eller Paradise Hotel. Man kan fråga sig hur många som ens hört talas om Fyodor Dostojevskijs livsverk Idioten.

Således påverkar ämnet läsande alla människor under tiden man lever på jorden. Det är ett arv som burits med från en svunnen tid och det är ett arv som måste föras vidare in i framtiden. Med hjälp av läsning har människan kunna utvecklats till vad den är idag. Utan information om saker och ting är man hjälplös och utan att kunna läsa och känna till skönlitteraturen finns risken att man obemärkt förlorar ett viktigt mänskligt arv som man inte får glömma.