Vilka funktioner fyller läsningen?

Att kunna läsa är viktigt utifrån flera perspektiv. Som det tidigare nämnts måste man kunna läsa av flera anledningar och det är en grundläggande egenskap i det moderna samhället. Exempelvis måste man kunna läsa för att ens kunna ha en egen bostad. Tänka sig att att inte kunna läsa ordentligt och man får ett viktigt sms av hyresvärden att hyran höjs, att man fått klagomål eller att en skadeanmälan har gjort. Att inte kunna läsa ordentligt kan i dessa lägen vara en kritisk egenskap för att inte bli vräkt exempelvis. Således kommer denna artikel gå igenom flera argument varför det är viktigt att kunna läsa bra.

Arbetsmarknaden utvidgas

2818638661_b5b012cf75_bÄr det så att man kan läsa och läsa på ett bra sätt ökar chanserna markant för att få ett jobb. De flesta prestigefulla jobb i dagens samhälle kräver att man som anställd kan effektivt och systematiskt ta sig an texter. Att kunna läsa bra är därför inte viktigt bara för att få ett jobb, det blir i förlängningen också viktigt för att kunna leva ett önskvärt liv. Om man inte kan läsa bra och förlorar sitt jobb på grund av det kan det leda till att man kanske måste gå ner i lön och arbeta inom ett yrke där man egentligen inte trivs.

Hjärnan och fantasin utvecklas

Att kunna läsa är inte bara viktigt för att kunna tjäna pengar och leva ett gott liv, det är också viktigt för att utveckla hjärnans förmågor. Genom läsning tränas en människas hjärna. Därför är det framförallt viktigt att barn börjar läsa tidigt då det utvecklar deras språkliga förmågor. Läsningen gör också att fantasin utvecklas genom att barn och vuxna själva måste drömma sig in i en annan värld och föreställa sig den fysiska och psykiska miljön där boken utspelar sig. Därför är det viktigt att inte endast fastna i annan typ av underhållning.